Veelgestelde vragen

Omdat de coderclass heel erg nieuw is zijn er vaak onduidelijkheden over allerlei onderwerpen. Hieronder hebben we geprobeerd om de meest gestelde vragen zo goed mogelijk te beantwoorden:

Wat is de Coderclass?
De Coderclass is een opleiding op havo en vwo (h/v) niveau die vanaf het schooljaar 2016-2017 is gestart op het MML. In de Coderclass krijgen geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen de kans om zich te bekwamen op diverse onderdelen van de informatica waarbij het leren programmeren centraal staat.

Is de Coderclass een normale opleiding op h/v niveau?
Tijdens de opleiding krijgen leerlingen alle vakken die wettelijk gelden voor havo en vwo. Daarnaast krijgen ze 5 uur in de week les in informatica.

Waar komen die 5 lesuren voor de Coderclass vandaan?
Die vijf lesuren zijn deels in plaats van keuzewerktijd en deels als extra uren die opgenomen zijn in het rooster.

Hoe houdt de Coderclass rekening met verschillen tussen leerlingen?
In de Coderclass werkt de school met badges. Dat zijn certificaten die leerlingen krijgen als ze een onderdeel hebben afgerond. Er zijn badges voor onderdelen in programmeren, robotica, webdevelopment, 3D ontwerpen, ontwikkeling van apps, embedded systems, gamedevelopment en nog veel meer. Leerlingen volgen een basisprogramma maar kunnen daarnaast hun leerweg vervolgen met een module of een project dat weer een stuk moeilijker is. Zo krijgen leerlingen de kans om in hun eigen tempo te werken.

Wie kunnen zich aanmelden voor de Coderclass?
Alle leerlingen die toelaatbaar zijn voor een havo of vwo opleiding en die zo geïnteresseerd zijn in informatica dat ze veel energie daarin willen steken.

Wanneer is iemand geschikt voor de Coderclass?
Enthousiasme, motivatie, leergierigheid, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid zijn belangrijke eigenschappen van leerlingen die in de Coderclass zitten. Een grote interesse voor computers en programmeren staat natuurlijk bovenaan!
We willen graag leerlingen in de Coderclass die er voor gaan en geen spijt krijgen van hun keuze omdat het toch niet bij ze past. Daarom willen we met proeflessen en intakegesprekken aftasten of de Coderclass een goede keuze zal zijn voor de desbetreffende leerling.

Als achteraf blijkt dat de Coderclass toch niet zo’n goede keuze was, kun je dan ook een overstap maken naar een reguliere havo- of vwo-klas?
Halverwege het schooljaar gaan we inderdaad kijken of de Coderclass een goede keuze is geweest voor de leerling. We letten vooral op aspecten als motivatie, voortgang en zelfstandigheid. Sommige leerlingen zouden dan het advies kunnen krijgen om in het tweede jaar een overstap naar een reguliere klas te maken. Dit zal uiteraard in overleg met ouders/verzorgers gaan.

Kunnen zij-instromers , leerlingen van een andere h/v school, zich ook aanmelden voor de Coderclass?
Dat kan in een aantal gevallen als er voldoende plaats is in de betreffende klas. Leerlingen krijgen een intakegesprek om te zien of ze passen in de Coderclass. Bovendien moeten ze bereid zijn om de gemiste stof in te halen of te laten zien dat ze de vaardigheden beheersen.

Kunnen leerlingen een bezoek brengen aan de Coderclass?
Dat kan op twee manieren. Met een zogenaamde Masterclass of een meeloopdag:
Masterclass: Op dinsdag 28 februari houden we een masterclass voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in de Coderclass. Vind je het leuk om te programmeren en wil je meer weten over de Coderclass, dan ben je van harte welkom! De masterclass is tussen 13:00 en 16:00. Je kunt je inschrijven via dit formulier. Er is plek voor maximaal 25 deelnemers. Wees er dus snel bij!
Meeloopdag: Als je al best ver bent met programmeren dan mag je een ochtend meelopen met de huidige Coderclass. We kunnen je dan toegang verlenen tot ons lesmateriaal. Je kunt je via dit aanmeldingsformulier inschrijven voor een meeloopdag.

Wat is het verschil tussen de Coderclass en het Technasium?
Omdat we bij ons op school ook een Technasium hebben is dit een vaak gestelde vraag. De belangrijkste verschillen zijn:

  • Met de Coderclass ligt de focus echt op de informatica en het programmeren, terwijl het Technasium vrij breed is. Per project focus je je op één van de zeven betawerelden
  • In de Coderclass werken we in groepjes aan projecten en zelfstandig aan modules. Op het Technasium werkt men uitsluitend in projectvorm.
  • Op het Technasium ligt het accent ook heel duidelijk op onderzoek. Met de Coderclass is dat veel minder het geval.
Phone: 020-5979300
1092 AD Amsterdam
Mauritskade 58