Eindpresentaties Datavisualisatieproject met ORTEC

Eindpresentaties Datavisualisatieproject met ORTEC

De afgelopen weken hebben de  leerlingen van de Coderclass gewerkt aan het ontwikkelen van dashboards met daarop allerlei handige grafiekjes en andere visualisaties over fietsendiefstallen in de gemeente Rotterdam. Dit project hebben we opgezet met ORTEC, die gespecialiseerd is op het gebied van data science.

De leerlingen hebben eerst een EXCEL-bestand gekregen met daarin alle verzamelde data. Vervolgens hebben ze wireframes gemaakt van de dashboards die ze wilden ontwikkelen. In de tussentijd hebben ze zich ook georiënteerd op de structuur en inhoud van de data. Nadat ze de feedback van de opdrachtgever hadden verwerkt in hun wireframes hebben ze uiteindelijk met behulp van Python en de libraries matplotlib en pandas verschillende visualisaties gemaakt en op een HTML-pagina geplaatst. Sommige groepjes hebben zich ook verdiept in flexbox: een CSS model waarmee je HTML-elementen handig en precies kan positioneren op een pagina.

Illy van der Putten van ORTEC was er ook bij tijdens de eindpresentaties. Ze vond het heel leuk om te zien dat de  groepjes handige dashboards hadden gemaakt en stelde waar nodig wat kritische vragen.

Dit is alweer het einde van het derde project dit jaar. En het is echt heel leuk om te zien dat sommige groepjes een flinke ontwikkeling zijn doorgaan als het aankomt op vaardigheden als “taken verdelen”, “samenwerken” en “plannen”. Over een paar weken gaan we alweer beginnen aan het vierde en laatste project. Wat dat precies gaat worden houden we nog even geheim :)

Phone: 020-5979300
1092 AD Amsterdam
Mauritskade 58