Aftrap hackchallenges Deloitte

Aftrap hackchallenges Deloitte

Vandaag hebben de leerlingen een inleiding in Security gekregen van Cas van Cooten, student op de Universiteit van Utrecht en afstudeerder bij Deloitte. Deloitte is bezig met het opzetten van een MOOC (Massive Online Open Course) over Security. De bedoeling is dat deelnemers van de MOOC uitgedaagd worden om hackchallenges op te lossen zodat ze een beeld krijgen van wat security inhoudt. De challenges worden ook steeds moeilijker.

De leerlingen van de Coderclass mogen als pilotgroep de komende tijd aan de slag gaan met de hackchallenges. Ze hebben vandaag een korte introductie gekregen op het onderwerp security en het systeem waarop ze de challenges moeten oplossen. Ze hebben geleerd:

  • wat hacken is;
  • wat voor soort hackers je hebt;
  • wat het belang is van security;
  • hoe je wireshark kunt gebruiken om pakketjes te bekijken.

En ze hebben drie gouden tips meegekregen:

  • Goed lezen!
  • Goed zoeken!
  • Goed begrijpen!

De Coderclassers zijn enthousiast aan de slag gegaan en degene die de meeste challenges gaat opgelossen, krijgt nog een prijs

Phone: 020-5979300
1092 AD Amsterdam
Mauritskade 58